Nghi thờ gỗ Muồng

Nghi thờ gỗ Muồng, Cao 111cm, ngang 107cm, rộng 60cm, điêu khắc rồng khá đẹp, 2,8 triệu

Leave a comment